Thủ tục chuyển địa điểm FPT Phú Mỹ Hưng

FPT Telecom thông báo với khách hàng đang sử dụng mạng cáp quang FPT trong khu đô thị Nam Sài Gòn – Phú Mỹ Hưng về chính sách di chuyển địa  điểm áp dụng cho mạng cáp đồng ADSL và cáp quang FPT – FTTH

Thủ tục chuyển địa điểm đối với cáp đồng ADSL:

  • Phí di chuyển đường dây internet ADSL : 100.000đ ( dưới 12 tháng)
  • Trường hợp khách hàng sử dụng mạng FPT trên 12 tháng: di chuyển miễn phí

Thủ tục chuyển địa điểm đối với mạng cáp quang FPT – FTTH

  • Phí di chuyển đường dây cáp quang FTHH: 250.000đ (dưới 12 tháng)
  • Trường hợp khách hàng sử dụng mạng FPT trên 12 tháng: di chuyển miễn phí

Thủ tục chuyển địa điểm FPT phú mỹ hưng

Modem ADSL – FTTH là tài sản của FPT Telecom trang bị cho khách hàng được FPT Telecom bảo hành 12 tháng trong suốt quà trình sử dụng. Trường hợp khách hàng di chuyển địa điểm chỉ cần cầm modem theo và thông báo cho FPT telecom vị trí khách hàng muốn di chuyển tới trong khu đô thị Nam Sài Gòn – Phú Mỹ Hưng. FPT telecom sẽ hổ trợ di chuyển nhanh nhất có thể  cho khách hàng